jueves, 11 de julio de 2013

Lo pi de formentor Aquí os dejamos otro poema catalán, de  Miquel Costa i Llobera  (Pollença, 1854 – Ciutat de Mallorca, 1922).


LO PI DE FORMENTOR                                     

Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera, 
més poderós que el roure, més verd que el taronger, 
conserva de ses fulles l’eterna primavera, 
i lluita amb les ventades que atupen la ribera, 
          que cruixen lo terrer.

No guaita per ses fulles la flor enamorada; 
no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada 
i li donà per terra l’esquerpa serralada, 
          per font la immensa mar.

Quan lluny, damunt les ones, renaix la llum divina, 
no canta per ses branques l’aucell que encativam; 
lo crit sublim escolta de l’àguila marina, 
o del voltor que puja sent l’ala gegantina 
          remoure son fullam.

Del llim d’aquesta terra sa vida no sustenta; 
revincla per les roques sa poderosa rel, 
té pluges i rosades i vents i llum ardenta; 
i, com un vell profeta, rep vida i s’alimenta 
          de les amors del cel.

Arbre sublim! Del geni n’és ell la viva imatge: 
domina les muntanyes i aguaita l’infinit; 
per ell la terra és dura, mes besa son ramatge 
lo cel que l’enamora i té el llamp i l’oratge 
          per glòria i per delit.

Oh! sí: que quan a lloure bramulen les ventades 
i sembla entre l’escuma que tombi lo penyal, 
llavors ell riu i canta més fort que les onades, 
i triomfador espolsa damunt les nuvolades 
          sa cabellera real.

Arbre, mon cor t’enveja. Sobre la terra impura, 
com una prenda santa duré jo el teu record. 
Lluitar constant i vèncer, reinar sobre l’altura 
i alimentar-se i viure de cel i de llum pura... 
          Oh vida... noble sort!

Amunt, ànima forta! Traspassa la boirada 
i arrela dins l’altura com l’arbre dels penyals. 
Veuràs caure a tes plantes la mar del món irada, 
i tes cançons valentes ’niran per la ventada 
          com l’au dels temporals. 
 

1875


TRADUCCIÓN AL CASTELLANO:

Mi corazón ama un árbol! Más viejo que el olivo,
más poderoso que el roble, más verde que el naranjo,
conserva de sus hojas la eterna primavera,
y lucha con los vientos que atupen la ribera,
           que crujen lo terruño.
No asoma por sus hojas la flor enamorada;
no va la fuentecilla sus sombras a besar;
mas Dios ungió de aroma su testa consagrada
y le dio por tierra la arisca cordillera,
           por fuente la inmensa marzo
Cuando lejos, sobre las olas, renace la luz divina,
no canta por sus ramas el ave cautivadora;
el grito sublime escucha del águila marina,
o del buitre que sube siendo el ala gigantesca
           remover sueño follaje.
Del limo de esta tierra su vida no sustenta;
retuerce por las rocas su poderosa raíz,
tiene lluvias y rosadas y vientos y luz ardiente;
y, como un viejo profeta, recibe vida y se alimenta
           de los amores del cielo.
Árbol sublime! Del genio es la viva imagen:
domina las montañas y contempla el infinito;
Para él la tierra es dura, mas besa su ramaje
el cielo que la enamora y tiene el rayo y el tiempo
           por gloria y por deleite.
Oh! sí: que cuando lejos braman las ventadas
y parece entre la espuma que caiga lo peñasco,
Él ríe y canta más fuerte que las olas,
y triunfador sacude sobre las nubes
           su cabellera real.
Árbol, mi corazón te envidia. Sobre la tierra impura,
como una prenda santa llevaré tu recuerdo.
Luchar constante y vencer, reinar sobre la altura
y alimentarse y vivir de cielo y de luz pura ...
           Oh vida ... noble suerte!
Arriba, alma fuerte! Traspasa la niebla
y arraiga dentro de la altura como el árbol de los peñascos.
Verás caer a tus pies la mar del mundo airada,
Y tus canciones valientes 'irán por el viento
           como el ave de los temporales.

1875

No hay comentarios:

Publicar un comentario